Odczynniki chemiczne do laboratoriów badawczych

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, które posiada bardzo szerokie kontakty wśród producentów najlepszego wyposażenia do laboratoriów. Oferujemy odczynniki chemiczne do prowadzenia analiz w laboratoriach naukowo-badawczych i przemysłowych. Wyposażamy ośrodki naukowe w całym kraju oraz przedsiębiorstwa z branży chemicznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Dostarczmy odczynniki chemiczne do określania stężenia poszczególnych substancji czy określania kwasowości płynów. Ponadto posiadamy w ofercie preparaty dla służby zdrowia i laboratoriów naukowych. Jesteśmy nowoczesną firmą i posiadamy bardzo szerokie kontakty wśród producentów z całego świata. Nasze odczynniki pochodzą od najlepszych producentów i umożliwiają wykonywanie bardzo precyzyjnych analiz. Substancje chemiczne doskonale reagują z oferowanymi odczynnikami, dlatego prowadzone z ich pomocą badania charakteryzują się wysoką dokładnością. Zapewniamy sprawne dostawy odczynników oraz urządzeń elektronicznych do laboratoriów.