Usługi prywatnych detektywów z zakresu spraw rozwodowych

Licencjonowany detektyw (Rzeszów i cały region) z biura Koczanowski świadczy usługi polegające na dyskretnym gromadzeniu materiałów dowodowych na potrzeby spraw rodzinnych, karnych czy spadkowych. Samodzielne próby zdobycia takich ukrywanych informacji z wiadomych względów mogą zakończyć się niepowodzeniem, stąd tak istotne jest skorzystanie ze wsparcia ekspertów z branży. Wymieniona agencja detektywistyczna o ogólnokrajowym zasięgu pomaga ponadto podmiotom gospodarczym w wykrywaniu podsłuchów, ich dezaktywacji czy w ochronie wskazanych osób i mienia. Prezentowany detektyw (Rzeszów) zebrane materiały dowodowe najczęściej przedstawia w postaci zdjęć, materiałów wideo czy wykonanych kopii, zdobyte zgodnie z prawem, mogą być później wykorzystane, w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego czy alimentacyjnego. Strategię i zakres kooperacji z agencją ustalimy podczas wstępnej konsultacji.