Skuteczne odszkodowanie za wypadek poza krajem

Polacy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych poza granicami kraju mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. Co ważniejsze, odszkodowanie naliczane jest na podstawie prawa obowiązującego w danym kraju i nierzadko przynosi wiele korzyści materialnych. Zatrudniony w kancelarii KOMPENSATA radca prawny Mosina, kompetentnie i fachowo wskaże najbardziej optymalne rozwiązanie w tej sytuacji. Bazą wyjściową w tej kwestii jest oczywiście kompleksowa i kompetentna analiza dokumentacji dotyczącej zdarzenia, niezbędna okazuje się również znajomość prawa obowiązującego w konkretnym kraju. Pomocnym narzędziem w tej sytuacji są wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, jakie posiada radca prawny Mosina.