Bezpłatne doradztwo prawne w Gdańsku

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ to nie tylko szeroko pojęta pomoc psychospołeczna, ale także profesjonalne doradztwo prawne. Gdańsk stanowi główny obszar działalności organizacji i w tym właśnie mieście od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych po wcześniejszym zarejestrowaniu się można zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej czy obywatelskiej. Bezpłatne doradztwo prawne (Gdańsk) jest niezwykle potrzebne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a borykającym się z rozmaitymi problemami prawnymi, sądowymi czy obywatelskimi. Dzięki takiej inicjatywie osoby takie mogą zorientować się w trybie postępowania i podjąć działania mogące wpłynąć na jak najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie danej sprawy.