Ekonomia Wrocław
www.ditko.pl

Ekonomia Wrocław to jeden z najpowszechniejszych kierunków na polskich uczelniach, jednak zagadnienia z branży gospodarki żywnościowej są dostępne na najwyższym poziomie tylko na dolnośląskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi w oparciu o metody matematyczne i statystyczne to krótka charakterystyka kierunku. Ekonomia Wrocław oferuje dla swoich kandydatów specjalizację: ekonomika gospodarki żywnościowej. Po zakończonym procesie kształcenia absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w sektorze spożywczym, jak również do założenia własnego biznesu. Wszystkie zajęcia kierunku odbywają się na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.